Heilige Lambertus Apostel van Brabant:
Lambertus (625-705 of 706) was een geboren Maastrichtenaar in de tijd dat Maastricht nog bisschopsstad was. Hij bekeerde niet alleen heidenen in de omgeving van Maastricht, maar heet "apostel van de Kempen en Taxandrie"; dat is o.a. ons huidige Noord-Brabant. Hij kan dus met recht "de apostel van Brabant"genoemd worden. Door hem is het geloof in onze streken geworteld, bij hem is het begonnen.